StrážaDolná Tižina

Základná škola Dolná Tižina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolná Tižina
Obec Dolná Tižina leží v Terchovskom výbežku Žilinskej kotliny vo výške 440 m.n.m.
Prvá zmienka o názve obci je z roku 1439 ako CHYSINA, neskôr Cyzyna, od roku 1518 Chyssyna, od roku 1598 Czizina, od roku 1773 Tižina a od roku 1920 Dolná Tižina.
Obec pôvodne patrila k panstvu Starý hrad, neskôr ku hradu Strečno. V roku 1598 mala 23 domov a mlyn, v roku 1721 mala 21 daňovnikov . V roku 1784 sa na jej území nachádzalo 205 domov, v ktorých žilo 212 rodín. V tom čase mala obec 1226 obyvateľov.
Na začiatku 19. storočia postihol obyvateľov obce týfus a mor. Veľa ľudí podľahlo epidémii, a tak v roku 1828 mala obec síce 340 domov, ale len 898 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v lese.
Medzi najstaršie stavby v obci patrí budova fary, pôvodne drevená, ktorá bola postavená v roku 1789 a Kamenný most z roku 1830. Avšak dominantou obce je rímsko – katolícky kostol sv. Michala Archanjela, postavený v roku 1875 a obnovený v roku 1960. V jeho interiéri nájdeme maľby z roku 1915 od významného slovenského maliara Jána Hanulu.
Základnými symbolmi obce sú erb spolu s pečaťou a vlajkou. Pôvodná pečať má priemer 25 mm, v jej strede je umiestnený kríček s tulipánovým kvetom. Zo znaku na pečati je odvodený aj erb obce. Po obvode pečate je nápis SIGIL /UM/ . P/OSSESIONIS/ . TIZINAE .
V súčasnosti sa v obci nachádza 365 domov a obec má 1179 obyvateľov.

Základná škola Dolná Tižina
Základná škola Dolná Tižina
Základná škola Dolná Tižina
Základná škola Dolná Tižina

 

. .

28. 03. 2003